Certyfikaty i dokumenty

Jesteśmy zarejestrowaną firmą szkoleniową. O naszej wiarygodności świadczą wpisy do państwowych rejestrów instytucji szkoleniowych:

  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych – wpis dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o numerze ewidencyjnym 2.30/00323/2019.
  • Baza Usług Rozwojowych – wpis zweryfikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poniżej przedstawiamy dokumenty potwierdzające działalność naszej firmy. 

CEIDG

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH