MS Excel, poziom średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już korzystają z programu i chciałby poszerzyć wiedzę i umiejętności z funkcji dostępnych w MS Excel.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się skrótów pozwalających na szybszą pracę z programem, nauczą się analizy danych za pomocą sortowania oraz filtrowania, pisania formuł, tworzenia tabel i wykresów oraz importowania danych.

W szkoleniu kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie programu w pracy oraz możliwość przedyskutowania poszczególnych zagadnień z trenerem.

Szkolenie z Excela odbywa się przy użyciu komputerów, które zapewnia organizator w cenie szkolenia. Jeśli mają Państwo życzenie przyjść na szkolenie z własnym komputerem – prosimy o wcześniejszą informację. W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują książkę tematyczną zawierającą poruszane na szkoleniu zagadnienia oraz inne przydatne informacje w obsłudze programu Excel.

Prowadzący:

Marcin Kaczmarek - Absolwent Informatyki. Prowadzi własną działalność gospodarczą skupiającą się na obsłudze firm z zakresu informatyki – administrowanie serwerami, serwisem komputerowym, szkoleniami informatycznymi, obsługą szkoleń – organizacja oraz wynajem sprzętu komputerowego. Od 2008 roku trener IT w specjalizacji Microsoft Office z certyfikatem Microsoft Office Specjalisty z zakresu Excel, Word oraz PowerPoint na wszystkich poziomach zaawansowania. Trener i egzaminator ECDL z uprawnieniami Core oraz Advanced. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi platform e-learningowych oraz specjalnych programów Administracji Państwowej oraz Urzędów Miast i Gmin. Ponadto prowadzi szkolenia z obsługi podpisu elektronicznego oraz przepisów prawa dotyczących jego funkcjonowania. Prowadził zajęcia w ramach wielu projektów dofinansowanych przez Unię Europejską oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zrealizował łącznie ponad 8000 godzin szkoleń.

Data szkolenia: 02.03 - 03.03.2020 r.

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 14

Cena szkolenia:

990 zł z VAT

Program szkolenia

1.  Skróty klawiaturowe (20 min)

 • Skróty poruszania się po arkuszu
 • Skróty zaznaczania
 • Skróty uruchamiania narzędzi
 • Skróty edycji
 • Skróty systemowe

2.  Wstęp do szkolenia Excel średniozaawansowany – powtórka (30 min)

 • Typy danych w komórkach
 • Praca na arkuszach i skoroszytach
 • Formatowanie komórek
 • Rodzaje odwołań w formułach i funkcjach

3.  Formatowanie warunkowe (50 min)

 • Wyróżnianie komórek według dostępnych reguł
 • Wyróżnianie komórek z użyciem gotowych schematów kolorów i ikon
 • Zarządzanie regułami formatowania warunkowego
 • Porównywanie tabel za pomocą formatowania warunkowego

4.  Analiza danych za pomocą sortowania i filtrowania tabel (60 min)

 • Sortowanie danych tekstowych
 • Sortowanie danych liczbowych
 • Sortowanie danych typu data
 • Sortowanie wielopoziomowe
 • Pozostałe rodzaje sortowania
 • Filtrowanie danych tekstowych
 • Filtrowanie danych liczbowych
 • Filtrowanie danych typu data
 • Edycja oraz wyłączanie filtrowania
 • Filtrowanie za pomocą operatorów zastępczych

5.  Funkcje tekstowe (70 min)

 • Funkcje konwertowania tekstu: LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY
 • Funkcje wypisywania tekstu: FRAGMENT.TEKSTU, LEWY, PRAWY
 • Funkcje dodatkowe: DŁ, PORÓWNAJ, TEKST, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, ZŁĄCZ.TEKST, ZNAJDŹ
 • Zagnieżdżanie funkcji tekstowych

6.  Funkcje logiczne (70 min)

 • Omówienie funkcji LUB, ORAZ
 • Omówienie funkcji JEŻELI
 • Zagnieżdżenie funkcji JEŻELI

7.  Funkcje dat (60 min)

 • Omówienie specyfiki daty w Excelu
 • Formatowanie komórek z datą
 • Obliczenia dat – wady i zalety
 • Obliczenia czasu
 • Funkcje dat: DATA, DATA.RÓŻNICA, DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ

8.  Funkcje analizy danych (80 min)

 • Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Omówienie funkcji SUMA.JEŻELI
 • Omówienie funkcji LICZ.JEŻELI
 • Omówienie funkcji SUMA.WARUNKÓW
 • Omówienie funkcji LICZ.WARUNKI

9.  Grupowanie danych (30 min)

 • Tworzenie ręcznych grup kolumn lub wierszy
 • Automatyczne grupowanie

10.  Narzędzie Suma częściowa (40 min)

 • Tworzenie podsumowanie za pomocą narzędzia Suma częściowa
 • Tworzenie wielowątkowego podsumowania za pomocą narzędzia Suma częściowa
 • Wykorzystanie pozostałych funkcji w narzędziu Suma częściowa

11.  Tabele przestawne (100 min)

 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Omówienie obszarów: Filtry, Etykiety wierszy, Etykiety kolumn oraz Wartości
 • Analizowanie danych tabeli: sumowanie, średnia oraz zapis procentowy z jednej kolumny danych
 • Aktualizowanie tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych liczbowych oraz dat w tabeli przestawnej
 • Tworzenie wykresu przestawnego
 • Omówienie problemów przy tworzeniu tabeli przestawnej

12.  Tabele automatyczne (30 min)

 • Tworzenie automatycznej tabeli
 • Wstawianie, usuwanie kolumn i wierszy w tabeli automatycznej
 • Formatowanie tabel automatycznych

13.  Ochrona plików, arkuszy oraz komórek (40 min)

 • Ochrona arkusza
 • Ochrona pliku
 • Ograniczenie komórek przed edycją
 • Bezpieczeństwo na podstawie typów plików

14.  Importowanie danych (40 min)

 • Importowanie danych z baz danych programu Access
 • Importowanie danych z pliku tekstowego
 • Konsolidacja arkuszy
 • Podsumowanie według arkuszy lub skoroszytów

 

Korzyści wynikające ze szkolenia

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności programu MS Excel;
 • zastosowanie programu na wielopoziomowym obszarze;
 • praktyczne przećwiczenie poszczególnych zagadnień podczas szkolenia;
 • możliwość konsultacji z trenerem;
 • zwiększenie swoich kompetencji zawodowych;
 • zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy;
 • sprawna analiza danych i prezentowanie ich w przejrzysty sposób;
 • podejmowanie lepszych decyzji, dzięki uporządkowaniu danych w arkuszu.

Co otrzymują Państwo w ramach szkolenia

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

POCZĘSTUNEK KAWOWY

PROFESJONALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KOMFORTOWE SALE SZKOLENIOWE

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE

PAKIET UCZESTNIKA 

POSIŁEK W FORMIE OBIADU

POZYTYWNĄ ENERGIĘ I MOTYWACJĘ DO DALSZEGO ROZWOJU