Asertywność, czyli sztuka porozumiewania w pracy

Asertywność to najogólniej umiejętność budowania zdrowych relacji w sferze prywatnej jak i zawodowej. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się wyrażać własne opinie i dążyć do swego, nie raniąc tym samym uczuć i praw innych osób.

Grupą docelową są osoby pracujące ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi; jak również dla osób, które mają kontakt z klientem zewnętrznym. Szkolenie ma na celu uświadomienie czym jest postawa asertywna oraz jak może się przejawiać w relacjach wewnętrznych, a jak w kontaktach z interesantem.

Dzięki szkoleniu z asertywności uczestnicy będą pewniej czuli się w kontaktach z innymi, będą potrafili jasno komunikować swoje potrzeby oraz nauczą się jak z szacunkiem stawiać granice w kontaktach służbowych. Szkolenie polecane jest dla osób, które są świadome, że często nie potrafią zachować się asertywnie reagując na daną sytuację uległością lub agresją. Udział w szkoleniu to także doskonała okazja do lepszego poznania samego siebie i wykorzystania poznanych technik w życiu codziennym.

Szkolenie opiera się na aktywnych metodach pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, dyskusja moderowana.

Prowadząca:

Karolina Krzyżaniak - Łącząc 8-letnie doświadczenie menadżerskie z umiejętnościami trenerskimi realizuje procesy szkoleniowe z zakresu efektywnego zarządzania zespołami, komunikacji oraz skutecznego motywowania. Przeprowadziła ponad 1200 godzin szkoleniowych z zakresu efektywnej komunikacji, 700 godzin z zakresu zarządzania i współpracy w zespole, a także ponad 500 godzin szkoleniowych w obszarze motywowania. Prowadzi szkolenia z naciskiem na aspekt praktyczny. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzani Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Polish Society for Traning and Development. Ekspert ds. relacji w zespole dla portalu GoldenLine. Wykładowca akademicki, certyfikowany trener biznesu oraz dyplomowany trener umiejętności społecznych.

Data szkolenia: 24.09 - 25.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 13

Cena szkolenia:

990 zł z VAT

Program szkolenia

1.  Podstawy asertywności

 • Główne założenia postawy asertywnej
 • Asertywność to nie tylko odmowa
 • Uległość i agresja jako postawy przeciwne postawie asertywnej

2.  Asertywność w pracy

 • Asertywność w relacjach wewnętrznych
 • Asertywność w kontaktach z interesantem

3.  Moja asertywność – autodiagnoza

 • Mapa zachowań asertywnych
 • Zmienność zachowań asertywnych
 • Asertywność jako wybór, a nie przymus

4.  Asertywne wyrażanie opinii

 • Fakty zamiast opinii
 • Komunikat JA zamiast TY
 • Trening asertywnego wyrażania opinii

5.  Asertywna odmowa

 • Jak z szacunkiem stawiać granice w kontaktach służbowych
 • Asertywna odmowa w relacji ze współpracownikami
 • Asertywna odmowa w relacji z interesantem

6.   Asertywne wyrażanie krytyki

 • Psychologiczne mechanizmy krytyki i oceny
 • Komunikacja bez agresji i uległości w kontaktach z interesantem i współpracownikami

7.  Asertywne wyrażanie pochwał

 • Które pochwały, to rzeczywiście pochwały?
 • Wyrażanie uznania i pochwał w kontaktach z interesantami i współpracownikami

8.  Trening zachowań asertywnych

 

Korzyści wynikające ze szkolenia

 • wzmocnienie postaw asertywnych w miejscu pracy;
 • asertywne budowanie relacji z klientami i współpracownikami w miejscu pracy;
 • świadome decydowanie o własnych postawach w miejscu pracy;
 • komunikowanie się w sposób asertywny;
 • stawianie granic w kontaktach służbowych;
 • umiejętność prowadzenia rozmów służbowych;
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym;
 • znajomość siebie i własnych praw;
 • większe poczucie własnej wartości.

 

Co otrzymują Państwo w ramach szkolenia

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

POCZĘSTUNEK KAWOWY

PROFESJONALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KOMFORTOWE SALE SZKOLENIOWE

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE

PAKIET UCZESTNIKA 

POSIŁEK W FORMIE OBIADU

POZYTYWNĄ ENERGIĘ I MOTYWACJĘ DO DALSZEGO ROZWOJU