Zarządzanie sobą w czasie

Czy zdarza Ci się stwierdzić, że „doba jest za krótka”? Że „jesteś w niedoczasie” i masz wrażenie, że - pomimo tego iż wiele robisz - lista rzeczy do zrobienia się wydłuża? Obowiązki zawodowe i prywatne  ciągle się mnożą, a Ty masz wrażenie jakby to nie było Twoje życie, bo nie masz czasu spełniać swoich marzeń. Doba jest wystarczająco długa, aby uporać się ze wszystkimi zadaniami. Trzeba jednak nauczyć się odpowiednio je planować i zarządzać ich realizacją. A wtedy i na relaks, i na pasję czas się znajdzie.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • potrzebują odzyskać kontrolę nad przebiegiem swoich spraw,
 • zarządzają zespołem (zespołami) pracowników i chcą usprawnić swoją pracę,
 • są odpowiedzialne za wiele zadań i wyniki swojej pracy,
 • prowadzą własną działalność i łączą wiele ról,
 • mają trudności z oddelegowaniem zadań,
 • chcą podnieść poziom efektywności w swoim życiu zawodowym i osobistym, w pracy indywidualnej i zespołowej.

 Metody pracy:

 • indywidualna,
 • praca w grupach,
 • gra szkoleniowa,
 • case study.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem ciekawych technik trenerskich i aktywnych metod pracy. Bazuje na doświadczeniach prowadzącej i konkretnych studiach przypadków, w celu maksymalnego aspektu praktycznego szkolenia dla Uczestników.

Prowadząca:

Magdalena Rogacka – od wielu lat jako trener i coach wspiera w rozwoju firmy, zespoły i indywidualnych klientów. Prowadzi szkolenia, warsztaty, prelekcje na temat komunikacji, zarządzania energią, efektywności, wystąpień publicznych. Uczy, jak zachować work-life balance w coraz bardziej technologicznym świecie. Pisze doktorat o wpływie technologii na miejsca pracy i pracowników w Polsce. Jako właścicielka startupu otrzymała w 2019 roku tytuł Strong Woman in IT i znalazła się w finale konkursu „Mocne Strony Kobiety” magazynu Cosmopolitan.

Data szkolenia: 02.10 - 03.10.2020 r.

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 16

Cena szkolenia:

1190 zł z VAT

Program szkolenia

1. „Kiedy tego potrzebujesz?” „Na wczoraj!” – wyzwania współczesnego człowieka

 • zadania, cele, projekty, kalendarz, harmonogram, priorytety, wrzutki…
 • warunki życia a dobrostan
 • hierarchia wartości

2. Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?

 • teorie na temat czasu
 • czas, a zarządzanie
 • zewnętrzna i wewnętrzna motywacja

3. Gra zespołowa „Time”

 • przeprowadzenie ćwiczenia
 • omówienie rezultatów
 • przedstawienie wniosków

4. Narzędzia zarządzania sobą w czasie:

 • matryca Eisenhowera
 • metoda ALPEN
 • zasada Pareto
 • zasada 60/40,
 • analiza ABC
 • getting things done
 • autorskie metody

6. Ćwiczenie Architekt Czasu

 • poszukiwanie rozwiązań za pomocą metody action learning
 • symulacja planu dnia uczestników
 • podsumowanie i wnioski

7. Ćwiczenie Dziennik aktywności

 • metoda małych kroków (Kaizen)
 • uzupełnianie dziennika celów

Korzyści wynikające ze szkolenia

 • zdiagnozujesz własny styl zarządzania sobą w czasie,
 • dostrzeżesz nawyki i zachowania wynikające ze sposobu pracy,
 • dowiesz się, jaka jest Twoja motywacja wewnętrzna,
 • omówisz bariery i trudności w utrzymaniu efektywności,
 • dowiesz się, jakie są skuteczne techniki zarządzania sobą w czasie,
 • uzupełnisz dziennik aktywności o oparciu o konkretne, swoje działania,
 • świadomie wpłyniesz na swoją efektywność w pracy indywidualnej i zespołowej,
 • nauczysz się, jak regulować work-life balance w swoim życiu,
 • przygotujesz się do wykorzystania zasady work smarter w swoim życiu.

Co otrzymują Państwo w ramach szkolenia

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

POCZĘSTUNEK KAWOWY

PROFESJONALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KOMFORTOWE SALE SZKOLENIOWE

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE

PAKIET UCZESTNIKA 

POSIŁEK W FORMIE OBIADU

POZYTYWNĄ ENERGIĘ I MOTYWACJĘ DO DALSZEGO ROZWOJU