Negocjacje zakupowe

Negocjacje są nieodłącznym elementem w kontaktach biznesowych. Znajomość zasad prowadzenia negocjacji niesie wiele korzyści, są to m. in. wygrane przetargi, nowi klienci, korzystne ceny i rabaty, jak również wzmocnienie pozycji na rynku jako potencjalnego kontrahenta. Chcąc osiągnąć sukces w biznesie należy prowadzić negocjacje ze świadomością własnych celów.

Szkolenie negocjacje zakupowe jest skierowane do osób, które na co dzień mają do czynienia z  obsługą klienta m.in. dla przedstawicieli handlowych, dla menedżerów i kierowników, sprzedawców i kupców.

Celem szkolenia jest poznanie zasad i technik skutecznego negocjowania zakupowego. Uczestnicy szkolenia będą potrafili prowadzić negocjacje zakupowe z korzystnym wynikiem, stosując triki negocjacyjne oraz techniki werbalne i niewerbalne. Dowiedzą się również jak wykorzystać przewagę w negocjacjach oraz jak reagować na manipulacje w negocjacjach. Szkolenie uwzględnia praktyczne wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych w odniesieniu do realnych sytuacji z życia oraz podstawy teoretyczne niezbędne do poruszania się w tej tematyce.

W szkoleniu wykorzystane są następujące metody: ćwiczenia, gry szkoleniowe, dyskusje, case study, filmy szkoleniowe.

Prowadzący:

Wiktor Wojciechowski - Od 22 lat jest trenerem rozwoju osobistego. Łączna ilość dni zrealizowanych przez niego szkoleń przekroczyła 2200, ponad 500 dni coachingu oraz 500 dni doradztwa. Doświadczenie managerskie wykorzystuje na szkoleniach z zarządzania ludźmi. Prowadzi kompleksowe projekty rozwojowe. W swojej pracy stosuje training on the job. Uczestnicy doceniają jego wiedzę praktyczną, długoletnie doświadczenie oraz przykłady z życia. Doskonale radzi sobie z grupami zaawansowanymi (my już wszystko mieliśmy), wypalonymi zawodowo (mnie to nie jest potrzebne) oraz wysłanymi przez szefa na szkolenie (ja muszę pracować, a nie szkolić się). W czasie wolnym od głównych zajęć zawodowych współpracuje ze Studenckimi Kołami Menedżerów, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, jako coach i mentor pomaga bezrobotnym. 

Data szkolenia: 17.09 - 18.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 15

Cena szkolenia:

890 zł z VAT

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia 

 • Prezentacja celów
 • Prezentacja zasad
 • Ćwiczenie Otarty krąg – autoprezentacja uczestników

2. Negocjacje wstęp  

 • Negocjacje – definicje
 • Negocjacje podstawowe zasady
 • Po co negocjujemy – wspólny cel, rozbieżne stanowiska

3. Dochodzenie do wspólnego stanowiska

 • Gra Przeprawa w raju
 • Gra Księżyc
 • Strategia win-win

4. Negocjator

 • Kluczowe kompetencje negocjatora
 • Indywidualne style negocjacyjne – test
 • Analiza SWOT

5. Przygotowanie do negocjacji zakupowych  

 • Określenie celów negocjacji i kryteriów ich oceny
 • Strategie negocjacyjne  (miękko, twardo, rzeczowo)
 • Argumentacja w rozmowach negocjacyjnych

6. Przebieg negocjacji

 • Fazy negocjacji
 • Gra Akwarium

7. Negocjacje w praktyce  

 • Gra szkoleniowa Samorząd i Policja
 • Negocjacje zespołowe
 • Sztuka ustępowania

8. Negocjacje w praktyce

 • Podsumowanie gry
 • Wnioski przydatne w życiu codziennym

9. Negocjacje zakupowe w praktyce    

 • Case study
 • Informacje zwrotna dla uczestników negocjacji

10. Triki i taktyki negocjacyjne

 • Triki negocjacyjne
 • Jak się bronić przed trikami
 • Sekwencje trików – jak używać
 • Asertywność w negocjacjach zakupowych

11. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

 • Karta Osobistego Rozwoju
 • Ankieta ewaluacyjna

Korzyści wynikające ze szkolenia

 • poznanie zasad, pojęć, strategii i technik skutecznego negocjowania zakupowego,
 • określenie i dokonanie wyboru indywidualnego oraz skutecznego stylu negocjowania,
 • przeprowadzanie negocjacji zakupowych z korzystnym wynikiem,
 • umiejętność reagowania na manipulacje w negocjacjach,
 • wykorzystywanie trików negocjacyjnych,
 • stosowanie taktyk negocjacyjnych,
 • asertywne reagowanie na zastrzeżenia i obiekcje,
 • panowanie nad emocjami i stresem związanym z negocjacjami,
 • wywieranie dobrego wrażenia na partnerach biznesowych i wzmocnienie pozycji na rynku,
 • powiązanie uzyskanej wiedzy i doświadczenia z codzienną praktyką negocjowania w różnych sytuacjach życiowych.

Co otrzymują Państwo w ramach szkolenia

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

POCZĘSTUNEK KAWOWY

PROFESJONALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KOMFORTOWE SALE SZKOLENIOWE

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE

PAKIET UCZESTNIKA 

POSIŁEK W FORMIE OBIADU

POZYTYWNĄ ENERGIĘ I MOTYWACJĘ DO DALSZEGO ROZWOJU