Profesjonalna obsługa klienta, czyli jak budować pozytywny wizerunek firmy

Profesjonalna obsługa klienta ma ogromne znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy i nawiązywania długofalowych relacji z klientem. Należy pamiętać, że poziom obsługi klienta może zadecydować o tym czy pozyskamy klienta i czy nawiąże on z nami współpracę. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta ma na celu przybliżyć Ci najważniejszą wiedzę dotyczącą obsługi klienta oraz odnieść ją do codziennej praktyki zawodowej.

Szkolenie polecane jest przede wszystkim przedsiębiorcom usługowo-handlowym, handlowcom, sprzedawcom, urzędnikom oraz pracownikom działu call center i obiektów hotelarsko-gastronomicznych.

Zakres szkolenia uwzględnia bezpośredni kontakt z klientem, jak również kontakt telefoniczny. Dzięki szkoleniu będziesz przygotowany do obsługi klienta na najwyższym poziomie i będziesz potrafił świadomie kierować rozmową z klientem. Nauczysz się jak reagować w trudnych sytuacjach oraz jak zarządzać emocjami własnymi i klienta. Wszystkie umiejętności pozwolą Ci trafnie odpowiadać na potrzeby Twoich klientów i wzmocnią pewność siebie w kontaktach z nimi.

Prowadzący:

Wiktor Wojciechowski - Od 22 lat jest trenerem rozwoju osobistego. Łączna ilość dni zrealizowanych przez niego szkoleń przekroczyła 2200, ponad 500 dni coachingu oraz 500 dni doradztwa. Doświadczenie managerskie wykorzystuje na szkoleniach z zarządzania ludźmi. Prowadzi kompleksowe projekty rozwojowe. W swojej pracy stosuje training on the job. Uczestnicy doceniają jego wiedzę praktyczną, długoletnie doświadczenie oraz przykłady z życia. Doskonale radzi sobie z grupami zaawansowanymi (my już wszystko mieliśmy), wypalonymi zawodowo (mnie to nie jest potrzebne) oraz wysłanymi przez szefa na szkolenie (ja muszę pracować, a nie szkolić się). W czasie wolnym od głównych zajęć zawodowych współpracuje ze Studenckimi Kołami Menedżerów, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, jako coach i mentor pomaga bezrobotnym. 

Data szkolenia: 01.10 - 02.10.2020 r.

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 15

Cena szkolenia:

890 zł z VAT

Program szkolenia

 

1.  Rozpoczęcie szkolenia 

 • Prezentacja celów
 • Prezentacja zasad
 • Ćwiczenie Otwarty krąg – autoprezentacja uczestników

2.  Profesjonalna obsługa klienta

 • Co decyduje o jakości obsługi klienta?
 • Ja jako klient
 • Dlaczego klienci odchodzą do konkurencji – ankieta
 • Co robią inne firmy, aby zapewnić doskonałą obsługę klienta ?
 • Potrzeby klienta  – warstwa merytoryczna i emocjonalna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Człowiek jest górą lodową – wpływ nastawienia na jakość obsługi

3.  Telefoniczny kontakt z klientem

 • Telefoniczny savoir vivre
 • Pierwsze wrażenia  (przykładowe rozmowy telefoniczne)
 • Elementy składowe rozmowy telefonicznej (ton głosu, tempo)

4.  Schemat rozmowy telefonicznej

 • Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę telefoniczną
 • Prawidłowy przebieg rozmowy telefonicznej
 • Kluczowe elementy rozmowy telefonicznej

5.  Profesjonalny pracownik obsługi klienta   

 • Cechy pracownika
 • Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych –test
 • Analiza SWOT

6.  Etapy obsługi klienta

 • Początek rozmowy
 • Pierwsze wrażenie
 • Słowa otwierające rozmowę
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz personelu

7.  Rozpoznanie potrzeb klienta

 • Jak pytać, żeby uzyskiwać potrzebne informacje
 • Narzędzia aktywnego słuchania 

8.  Rozwiązanie problemu klienta  

 • Miękko do ludzi, twardo do problemu
 • Zasada 4
 • Zasada 4 A
 • Techniki okazywania zrozumienia, określanie problemu

9.  Odpieranie zastrzeżeń klienta

 • Uzasadnione i nieuzasadnione zastrzeżenia klienta 
 • Zastrzeżenia jako element gry klientów
 • Techniki odpierania zastrzeżeń
 • Model SUPER

10.  Trudny klient   

 • Definicja trudnego klienta – obraz psychologiczny
 • Zrozumienie nietypowego zachowania klientów
 • Zasady obsługi trudnego klienta
 • Charakterologiczna i sytuacyjna typologia klienta
 • Sposoby reakcji na różne typy klientów

11.  Chwile prawdy  

 • Budowanie wartości dodanej
 • Drabina lojalności klienta

12.  Jak sobie radzić ze stresem i emocjami w obsłudze klienta

 • Mobilizujący wpływ stresu
 • Jak być asertywnym?
 • Sposoby redukowania stresu
 • Współpracownicy, jako wsparcie w trudnych sytuacjach

13.  Podsumowanie i zakończenie warsztatu

 • Karta Osobistego Rozwoju
 • Ankieta ewaluacyjna

Korzyści wynikające ze szkolenia

 • swobodne i naturalne prowadzenie rozmów z klientami z uwzględnieniem zasad profesjonalnej obsługi klienta;
 • znajomość potrzeb klienta i przybieranie właściwej postawy;
 • profesjonalny wizerunek w oczach klientów firmy;
 • umiejętność budowania wysokiej jakości obsługi klienta;
 • prowadzenie rozmów z nastawieniem na efekt;
 • umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych z klientem;
 • budowanie zaufania do firmy;
 • pewność siebie w kontaktach z klientem;
 • wzmocnienie postawy pro-klienckiej;
 • rozpoznawanie potrzeb klienta i znajdywanie rozwiązań;
 • nawiązywanie długofalowych relacji z klientem;
 • powiązanie uzyskanej wiedzy i doświadczenia z codzienną praktyką obsługi klienta w swojej firmie.

 

Co otrzymują Państwo w ramach szkolenia

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

POCZĘSTUNEK KAWOWY

PROFESJONALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KOMFORTOWE SALE SZKOLENIOWE

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE

PAKIET UCZESTNIKA 

POSIŁEK W FORMIE OBIADU

POZYTYWNĄ ENERGIĘ I MOTYWACJĘ DO DALSZEGO ROZWOJU